Optimaliseer je energiekosten.

 

Meer dan 70% van de Belgen betaalt te veel voor hun energiefactuur. Een groep innovatieve bedrijven voert daarom een groot onderzoeksproject uit om consumenten te helpen hun energiekosten te verlagen.

 

Dit onderzoeksproject wordt ondersteund door Vlaanderen en gesubsidieerd door het Vlaams agentschap voor innovatie en ondernemen. 

Context project


Bijna 40% van de gebouwenvoorraad in Europa dateert van vóór 1960 en werd niet gebouwd op een energie-efficiënte manier. Daarom zou een grondige renovatie van woongebouwen een aanzienlijke vermindering van het energiegebruik en de CO2-uitstoot mogelijk maken. De traditionele, gefragmenteerde markt in Vlaanderen maakt het echter een uitdaging om de Europese en nationale doelstellingen te behalen: het huidige renovatietempo bedraagt slechts ongeveer 1% per jaar. Om de CO2-reductieambitie te behalen is daarentegen een renovatiegraad van 3% per jaar nodig. 

De projectpartners menen dat het mogelijk is om veel van de obstakels die de gewenste renovatiegraad in de weg staan, weg te nemen, door efficiënt gebruik te maken van nieuwe en bestaande databronnen. Zij geloven dat een dergelijke aanpak kan leiden tot duidelijkere informatie omtrent de renovatie, efficiënter gebruik van hulpmiddelen (manuren, materiaal, uitrusting, etc.) en adequater plannen (clustering, combineren van werken, etc.), wat in het voordeel is van huiseigenaren, huurders, aannemers en overheden.
June Dongle
Het DITUR (DIgital Twins for Upscaled Retrofits) project
 
Dit project onderzoekt het potentieel van het "digital twin" concept om de renovatie-uitdaging te ondersteunen. Een "digital twin" is een virtuele weergave van de gebouwenvoorraad, opgesteld op basis van innovatieve data-analyse en gebruikmakend van tal van beschikbare databronnen. Er wordt onderzocht of de "digital twin" voor de verschillende belanghebbende partijen (zoals huiseigenaren, sociale huisvestingsmaatschappijen, steden, etc.) een hulpmiddel kan zijn bij het nemen van beslissingen omtrent renovatie. Het doel is om gebouwen te identificeren die in aanmerking komen voor energetische renovatie, en nog specifieker groepen van woningen te identificeren die tezamen gerenoveerd kunnen worden door middel van een grootschalige renovatieaanpak. Hierdoor zou immers een belangrijke kostenreductie kunnen worden gerealiseerd en de renovatiesnelheid kunnen worden verhoogd.
 

De projectpartners zijn daarnaast ook van mening dat de renovatie-uitdaging moet worden benaderd vanuit de vraagzijde en niet vanuit de aanbodzijde. Er bestaan technische oplossingen om het energieverbruik op gebouw- en installatieniveau te verminderen, maar succesvolle strategieën voor klantbetrokkenheid en slimme clustering van projecten kunnen een industrialisatiegolf in de bouwsector veroorzaken die nodig is om zowel de renovatiesnelheid als de renovatiegraad te verhogen zodat de nodige maatschappelijke veranderingen gerealiseerd worden. Daarom wordt binnen het project ook een proof-of-concept opgezet omtrent gebruikersbetrokkenheid.

Praktisch
 

Project partners: AGC, Zero Emission Solutions, June Energy, Avineon, VITO, imec-mict-ugent, IDLab en imec-SMIT-VUB

Start van het project: 15/10/2020

Projectduur: 2 jaar

Bjikomende vragen?   Contacteer ons gerust via hello@june.energy

 

alle partners van het innovatieproject

logo-agc-glass-europe
Logo-green
logo_ZES
AVINEON - headerblock_without tagline_RGB_Tekengebied 1
imec logo
VLAIO-Flux50-NL
Energy Ville
logo_UGent_NL_RGB_2400_kleur_witbg