Hoe werkt de energiemarkt?

Elektriciteitsproductie en hernieuwbare energie: belangrijke termen

Ontdek elektriciteitsproductie en hernieuwbare energiebronnen in België: belangrijke termen uitgelegd voor een duurzame toekomst en slimme keuzes met June.


De energiemarkt is voortdurend in ontwikkeling, en in het bijzonder het aandeel van hernieuwbare energiebronnen neemt gestaag toe. In deze blogpost bespreken we belangrijke termen met betrekking tot elektriciteitsproductie en hernieuwbare energiebronnen in België, zodat u beter geïnformeerd bent over de energietransitie en de mogelijkheden die deze biedt met June Energy.

 • Elektriciteitsproductie: Elektriciteitsproductie is het proces waarbij elektrische energie wordt opgewekt uit primaire energiebronnen zoals fossiele brandstoffen, kernenergie of hernieuwbare energiebronnen.

 • Hernieuwbare energie: Hernieuwbare energie is energie die wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen die continu worden aangevuld, zoals zonlicht, wind, water en geothermische warmte.

 • Zonne-energie: Zonne-energie is elektriciteit die wordt opgewekt door zonlicht om te zetten in elektrische energie met behulp van fotovoltaïsche cellen (PV-panelen).

 • Windenergie: Windenergie is elektriciteit die wordt opgewekt door de kinetische energie van de wind om te zetten in elektrische energie met behulp van windturbines.

 • Waterkracht: Waterkracht is elektriciteit die wordt opgewekt door de bewegingsenergie van stromend of vallend water om te zetten in elektrische energie met behulp van turbines.

 • Geothermische energie: Geothermische energie is energie die wordt opgewekt door de natuurlijke warmte van de aarde te gebruiken voor de productie van elektriciteit of verwarming.

 • Biomassa: Biomassa is organisch materiaal, zoals hout, landbouwgewassen en dierlijk afval, dat kan worden omgezet in energie door verbranding of vergassing.

 • Groene stroom: Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht.

 • Netpariteit: Netpariteit is het punt waarop de kosten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen gelijk zijn aan of lager zijn dan die van conventionele energiebronnen.

 • Decentrale energieproductie: de opwekking van energie uit kleinschalige, lokale energiebronnen die dicht bij de verbruikers liggen, zoals zonnepanelen en windturbines.

 • Een energiecoöperatie: een organisatie die eigendom is van haar leden en die duurzame energie opwekt, opslaat en verdeelt voor haar leden en de gemeenschap.

Conclusie: Het begrijpen van belangrijke termen met betrekking tot elektriciteitsproductie en hernieuwbare energiebronnen is essentieel om op de hoogte te blijven van de energietransitie en de groeiende rol van duurzame energie in België. Met June Energy kunt u profiteren van deze ontwikkelingen en bijdragen aan een schonere en duurzamere toekomst. Blijf op de hoogte van onze blogposts voor meer inzichten in de energiemarkt en gerelateerde onderwerpen.

Similar posts

Blijf op de hoogte van de nieuwste energietips en -trends.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, tips en adviezen over energiebesparing en efficiëntie, en waardevolle inzichten over de energiemarkt.